UCADEME

Door te leren met en van elkaar kunnen we onze zorgverlening nog meer verbeteren!

De zorg rondom de patiënt vraagt al jaren en steeds meer om afgestemde multidisciplinaire samenwerking.

Ben jij een fysiotherapeut die up to date wil zijn en blijven van de meest recente ontwikkelingen binnen de fysiotherapie? Wil je kennismaken met specialistische onderwerpen of zoek je juist verdieping hierin?

Meld je dan aan voor onze specialistische en tevens geaccrediteerde cursussen. Gegeven door professionals binnen het vakgebied die zich onderscheiden in specialistische onderwerpen. Mensen met passie voor het vak en voor de mens.

UCADEME

Wij zijn UCADEME. De zorg rondom de patiënt vraagt al jaren en steeds meer om afgestemde multidisciplinaire samenwerking. Door te leren met en van elkaar kunnen we onze zorgverlening nog meer verbeteren! De heldere missie van UCADEME is om hier een steentje aan bij te dragen. Middels het aanbieden van een specialistisch state of the art cursusaanbod, primair gericht op fysiotherapeuten die kennismaking of verdieping zoeken in deze onderwerpen. Secundair door proactief de verbinding en interactie te creëren tussen diverse disciplines binnen alle lijnen van onze zorg. 

UCADEME is de plek in het Noorden voor het bijeenkomen van zorgprofessionals waar kennis van specialistische onderwerpen wordt gedeeld. Gezamenlijk kunnen we een meer afgestemd en eenduidig verhaal naar de patiënt vertolken en met het uitnodigen van overige relevante zorgprofessionals streven we naar een optimale samenwerking voor de beste zorg naar onze patiënten.
Uw naam
Uw telefoonnummer
Dag, tijd dat u gebeld wilt worden